Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU

Všeobecné obchodné podmienky TU

Po registrácii dostanete aktivačný e-mail od FM GROUP a kliknete na tento nižšie uvedený odkaz: 1. elektronicky vygenerovaná zmluva (Potvrdenie o registrácii), ktorú si uschováte. (nie je už nutné pri online registrácii zasielať podpísaný originál zmluvy pre firmu) 2. do cca hodiny Vám pošleme uvítací email s registračným číslom a prihlasovacím heslom na naše internetové stránky – distribution.fmworld.com a shop-global.fmworld.com Tam si môžete objednať štartér a ďalšie FM výrobky so zľavou 30% a naša spolupráca môže začať. Aktivačný e-mail funguje len na PC a nie cez mobil. V prípade, že ste nedostali aktivačný email, môže sa nachádzať aj v SPAME. Ak máte ďalšie otázky, napíšte na e-mail: info@fmgroupklub.sk

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár záujemcu o spoluprácu) informačného systému na stránke www.fmgroupklub.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci za stránku: Tomáš Mateovič – KOVMAT, Znievska 3027/1, Bratislava 85106, IČO: 37418891, DIČ: 1044628453. OSVEDČENIE o živnostenskom oprávnení – vydal OÚ Bratislava odbor živnostenského podnikania č. živnostenského registra 105-24839 zo dňa 08.08.2012, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie na fmgroupklub.sk na účely registrácie záujemcov o spoluprácu, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka a dokladov spojených s registráciou a uzatvorením zmluvy o účasti v sieti distribútorov FM GROUP.

Prevádzkovateľ informačného systému: Ochrana osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie na fmgroupklub.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na info@fmgroupklub.sk, formou zaslania SMS na číslo mobilného telefónu +421 911 323 710